is toegevoegd aan uw favorieten.

Slachtoffers der Roomsche huwelijksmoraal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaat met je kerkelijke plichten te verzuimen, dan zul je voor eeuwig verdoemd zijn; er is geen enkele verontschuldiging voor je, want het ware licht heb je versmaad. Al ben je dus met een andersdenkende voor de burgerlijke wet getrouwd, hoef je je geloof niet op te geven en wat die vrouw betreft..

„U bedoelt mijn echtgenoote".

„Wat die vrouw betreft, zij kan evengoed de zaligheid verwerven zonder katholiek te worden, namelijk door het doopsel der begeerte, wanneer zij God oprecht bemint en de zonde haat. Ik zal dus volstrekt niet zeggen: Verlaat die vrouw. Maar. De kerk heeft slechts tot roeping te waken voor het zieleheil der geloovigen. Zij moet krachtens die roeping alles bevorderen wat dat geloofsleven kan versterken; en verwijderen, wat het aou verzwakken of verstikken. Een gezin, waar een der echtgenooten niet of misschien anti-katholiek is, is niet bevorderlijk voor het geloofsleven van de andere echtgenoot; de kerk kan dus zoo'n verhouding niet goedkeuren. Want het gaat er niet om of we het gezellig met elkaar hebben en of we tevreden zijn, het gaat om, hooger goed; het gaat om onze ziel mijn zoon. Als katholiek leef je met die vrouw in ontucht; dat is een jgroote zonde van jou, haar ziel word er niet mee bezwaard, wijl ze niet katholiek is. Maar die vrouw zal je waarschijnlijk van je geloof afhouden, in elk geval geen moeite doen, dat jij je plichten nakomt en het kind uit die samenleving geboren, zal al weer verder dwalen. De kerk kan dus een dergelijke samenleving niet goedkeuren, indachtig haar hemelsche roeping. Voor de kerk ben je niet gehuwd. Indien je dus vergeving van je zonden vroeg, die vrouw weigert katholiek te worden en jij met een katholieke vrouw zou verschijnen, beiden verlangend het sacrament des huwelijks te ontvangen, is er geen enkele reden om je zulks te weigeren. En wij zouden juichen en de engelen in den hemel met ons over de terugkeer van den verloren zoon".

„Zelfs al zou het hart van die andere vrouw breken?"

„De Kerk mag slechts denken aan haar roeping, zelfs al gaat dit ten koste van tranen. Als de Kerk alle toestanden maar zou goedvinden, was het menschdom al lang beroofd