is toegevoegd aan uw favorieten.

Slachtoffers der Roomsche huwelijksmoraal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geweest van het orgaan om de goddelijke zaligheid deelachtig te worden. En tenslotte is God ook een Trooster. Maar nogmaals, ik zeg niet „verlaat die vrouw", maar keer terug tot het waarachtige, christelijke, katholieke geloof, de eenige bron der zaligheid".

„Maar als ik nu toch goed leef als mensch".

„Goed leven als mensch*»?" bulderde de pastoor. „Waarvoor zou Onze Heilige Verlosser zijn bloed gestort hebben, wanneer wij door enkel goed te leven ook zalig konden worden? Alleen door zijn heilig bloed kunnen wij zondaars verlost worden van de eeuwige hellestraf, die wij verdiend hebben; alleen door zijn genade, die je overvloedig en onverdiend gegeven wordt in het sacrament der Kerk, die Hij gesticht heeft, kun jij zalig worden. Daarom als jij zoo doorgaat en de genadeschatten der Kerk verwerpt en in ontucht blijft leven met die vrouw, dan zul je eeuwig branden, voor eeuwig verstoken zijn van de zalige aanschouwing Gods. Al was het alleen maar voor het verdriet, dat je je moeder dagelijks aandoet".

„Ik dank U, meneer de pastoor". Jan van Rom stond op en verliet de kamer. Hij liep de straat op en durfde niet naar huis gaan. Hij peinsde en,putte zijn gedachten uit in allerlei veronderstellingen en beschouwingen. Als het nu toch eens werkelijk waar was dat hij eeuwig zou moeten branden, omdat hij niet kerkelijk was gehuwd en dan de dagelijksche smart van zijn moeder. Had hij Greetje van den Bosch eigenlijk maar nooit ontmoet, dan was hij stellig getrouwd met Katharina de Vroome, tot groote vreugde van zijn moeder; en de toekomst van zijn ziel was tegelijk verzekerd. Want je kon er wel eens een keer om lachen, maar verdomme je moest je toch maar eens indenken, dat je dag in dag uit moest branden.

Waarom was Greetje ook zoo weinig toeschietelijk; waarom had ze dat nu niet voor hem over, met hun kind katholiek te worden, al was het dan ook maar voor den vorm. Ze was toch misschien precies als alle vrouwen en was alleen met hem getrouwd om niet meer naar kantoor behoeven te gaan en een makkelijk leventje te hebben.

Hij ging een café binnen en bestelde een glas bier. Zóó kon