is toegevoegd aan uw favorieten.

Slachtoffers der Roomsche huwelijksmoraal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heb. Als je me vraagt om met tien gulden minder huishoudgeld in de week te doen, omdat de tijden slecht zijn, wil ik mijn best doen en ik zal het klaar spelen; als je wil, dat ik dienstbode en werkster afschaf, wil ik probeeren alles zelf te doen. Maar verlang geen dwaasheden. Je vraagt toch ook niet of ik op straat op mijn hoofd wil gaan loopen in plaats van op mijn voeten. Verlang dus niet van me, dat ik ga knielen, als iemand me een stuk ouwel voorhoudt om me wijs te maken, dat God daarin aanwezig is of dat ik de hulp inroep van iemand, die al duizend jaar dood is of een nutteloos voorwerp in de vorm van een stuk been, een kies of een paar haren kussend vereer, om daaruit geloofskracht te putten zooals de wilde volkstammen ook doen. Ik wil me volkomen opofferen voor jou, dat weet je, maar daartoe behooren geen dwaasheden, waar je zelf evenmin in gelooft. Als het voorstellingsvermogen van sommige menschen door bangmakerij van priesters op hol is geslagen, zie ik volstrekt niet in, waarom wij mee zouden hollen".

Beiden zwegen eenige oogenblikken. Jan durfde niet opkijken.

„De misdaad", sprak Greetje weer, ,,is bij die menschen, die trachten ons huwelijk kapot te maken. Ik durf mijn handelwijze tegenover iedereen te verantwoorden, maar dat zullen die menschen niet kunnen".

„Greetje, sprak Jan mismoedig, „er moet toch een leven na dit leven zijn, anders heeft het goede te doen en het kwade te laten toch geen zin".

„Maar wat doen we dan toch voor kwaad? God is toch geen ijdel mensch, die aangebeden en bewierookt wil worden. Als hij bestaat, zal zijn zegen rusten op ons, die elkander liefhebben en het goede betrachten tegenover de medemensch".

Ze gingen naar bed, beiden onbevredigd over het verloop van hun gesprek. Maar lang nadat haar man reeds was gaan slapen, lag Greetje stil te huilen, nu voor het eerst zich bezorgd makend over de toekomst en ze peinsde, hoe ze haar man, die eigenlijk niet eens geestelijk een crisis doormaakte, maar alleen bang was gemaakt, bang als een kind, zou kun-