is toegevoegd aan uw favorieten.

De almanak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inschoof, — anders gezegd 24 Februari twee maal telde om de vier jaren, — waardoor deze ongeluksmaand ten minste in het schrikkeljaar iets meer te beteekenen kreeg. Dit noemt men sedert dien tijd »den Juliaanschen Kalender," die echter alleen nog in Rusland wordt gevolgd.

En waarom is men dan later hiervan afgeweken ? Ik zal het u zeggen. Julius César was met zijne sterrekundigen wel nabij de waarheid gekomen, maar nog niet tot de voüe waarheid. Hij berekende het jaar op 365 dagen en 6 uren. Dit is niet volkomen juist. De zon — of liever de aarde — stoort zich nu eenmaal in haar jaarlykschen omloop aan onze uren zoo min , als aan dagen of maanden. De juiste duur van ons zonnejaar is 365 dagen , 5 uren, 48 minuten, 49-jYoV sekonden. De Juliaansche Kalender rekent dus bijna 11 minuten , 10'- sekonde te veel. Dat is nu wel niet veel de moeite waard; maar toch, de Kalender overleeft alle menschen en menschengeslachten, en rekent bij eeuwen. Neem die weinige minuten 128 maal, en gij hebt ongeveer een' dag, dien dus de Juliaansche Kalender den waren tijd vooruit is. Dit verschil werd vereffend door den Gregoriaanschen Kalender, waarvan wij nu te spreken hebben.

13.

DE GREGORIAANSCHE KALENDER.

Was bij Joden en Heidenen de Almanak inzonderheid het werk der priesters , dit bleef zoo bij Christen