is toegevoegd aan uw favorieten.

De almanak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vraagt gij mij, of nu alles in orde is ? Eigenlijk niet: want 3 X 128 is = 384 en niet 400. Er waren dus in vier eeuwen niet drie dagen te veel, maar iets meer. Het Juliaansche jaar telde, bij de 365 dagen volle 6 uren, het Gregoriaansche slechts 5 uren 49 minuten en 12 sekonden. Maar dit is nog teveel. Naar de vroegere opgave van het ware zonnejaar kunt ge zelf uitrekenen, dat onze Almanak nog 22 i sekonde in 't jaar voorgaat. Dit zal eens weer verwarring geven; het kan niet anders : want onze jaren zijn te lang, en dus onze eeuwen nog meer. Doch stel u gerust, gij kleine rekenaar! Leg de lei maar eens vóór u, en laten wij de halve sekonde (die ook niet volmaakt half is!) mede gelden. Wat is dan de slotsom? Eer er weder één dag te veel is, zijn er na dezen verloopen — 3800 jaren ! — Een hard hoofd, dat 't beleeft!! En daar nu eenmaal niets volmaakt is op de wereld , zullen wij er onzen Gregoriaanschen Kalender maar voor houden.

14.

INVOERING VAN DEN GREGORIAANSCHEN KALENDER.

DE JULIAANSCHE IN RUSLAND.

Ongelukkig, dat de menschen altijd tot twisten geneigd zijn, en de een van den ander niet gaarne iets aanneemt; en vooral niet, als maar in 't allerminste de godsdienst er mede gemoeid is. Vraagt ge