is toegevoegd aan uw favorieten.

De almanak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

19.

ZONNECIRKEL EN ZONDAGSLETTER.

Zoo als ik vroeger gezegd heb, het Joodsche paaschfeest te vinden, is nu zoo moeielijk niet. Het keert om de negentien jaren in dezelfde orde terug, waarbij men alleen de schrikkeljaren heeft in het oog te houden. Maar voor het Christelijk paaschfeest komen ook de Zondagen in aanmerking. Om dezen dus in de berekening op te nemen, is de Zonnecirkel en Zondagsletter uitgevonden.

De laatste te vinden, wanneer men een' Almanak heeft, is zeer eenvoudig. Men noemt den eersten Januari A, den tweeden B, en zoo vervolgens totG toe. De letter, waarop dan de eerste zondag valt, is voor het geheele jaar de Zondagsletter: want als men maar voortgaat, met die zeven letters er bij te schrijven, en de eerste E bij voorbeeld, was een zondag, zoo als dit jaar, dan is 't iedere volgende datum, waar E bij staat. Is het echter een schrikkeljaar , zoo voegt men bij die Zondagsletter nog de vorige.

Het jaar 187"2 begon met een'maandag en was een schrikkeljaar. Dus was de Zondagsletter G F. Het volgend jaar werd die E , en daarna D en zoo verder. De reden hiervan is, dat het jaar éénen dag meer heeft dan 52 weken, en dus de eerste zondag telkens eén dag achteruit springt: want een gewoon jaar eindigt met denzelfden dag der week, waarmede het begon. Het nieuwe jaar valt dus op den eigen dag der week, als de voorgaande tweede Januari; en de