is toegevoegd aan uw favorieten.

De almanak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerste zondag komt éénen dag vroeger, of eeneweek later, zoo 't vorig Nieuwjaar een zondag was. Bij een schrikkeljaar verschilt dit twee dagen: daarom krijgt de schrikkeldag (naar den Juliaanschen Kalender 25 Februari) dezelfde letter als de voorgaande (24 Februari), en springt de Zondagsletter hierdoor nog eens terug. Zoo komt het, dat een schrikkeljaar een dubbele Zondagsletter heeft.

Behalve bij de berekening van het paaschfeest, komt de Zondagsletter ook te pas, wanneer men in oude archieven den datum berekenen wil, waarvan alleen de dag der week is opgegeven: bij voorbeeld de eerste zondag, maandag of welke dag ook in de maand Mei; en eveneens, wanneer men eene dagteekening weet, en daarbij den dag der week wil uitrekenen.

In acht en twintig jaren vallen altijd (op de Gregoriaansche eeuwjaren na) 21 gewone en 7 schrikkeljaren. Zoo verspringt 35 malen, in dezelfde orde, de Zondagsletter, en begint daarna dien omloop weder van voren af aan. Met andere woorden: na 28 jaren vallen dezelfde data weder op dezelfde dagen der week, het geheele jaar door, omdat de dagen, die op de 52 weken overschieten, te zamen juist 5 weken uitmaken.

Zulk een tijdvak nu noemt menden Zonnecirkel, en de uitvinder daarvan was weder de abt Dionysius, dien wij reeds meer dan eens genoemd hebben. Hij stelde het begin van den Zonnecirkel op het jaar 9 vóór Christus. Zoo berekend, loopt de Zondagsletter in de 28 jaren op deze wijze rond: