is toegevoegd aan uw favorieten.

Hebt gij vrede?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voelt dat het van binnen gesteld is, hoe meer men zich haasten moet om tot Christus te vlieden.

Zoek Christus en blijf niet werkeloos. Het is eene list des Satans u te doen veronderstellen dat gij lijdelijk moet blijven enugeene moeite geven om Christus aan te grijpen. Ik zal niet ondernemen u aan het verstand te brengen, hoe gij het aanleggen moet om Jezus te grijpen; maar ik ben zeker dat het beter is met Christus te worstelen bij de poging om Hem vast te klemmen, dan met over elkander geslagen armen in de zonde en het ongeloof te blijven zitten. Beter is het om te komen in de worsteling dan in de luiheid en zonde. Een geacht Christen zeide, van diegenen sprekende die voorgeven begeerig te zijn om in Christus te gelooven, maar het niet te kunnen: »Dit voorgeven is even ongerijmd als wanneer iemand door eene lange wandeling vermoeid, zoodat hij geen voet meer verzetten kan, zeide : Ik ben zoo moede, dat ik niet rusten kan.

De Heilige Geest moge dezen vriendelijken raad toepassen op de ziel van iederen lezer, en dien tot een middel doen zijn om