is toegevoegd aan uw favorieten.

Catechismus of onderwijzing in de christelijke leer die in de Nederl. Gereformeerde Kerken en scholen geleerd wordt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

°nbeVlekt'

daiT^lffh10?' Verbi?dt God in dit gebod niet meer aan echtbreken en dergelijke schanden?

Hen,vZ' aeWf °nS lichaam en ziel tempelen des

SS?JTS8 T' 200 WilHlJ' d^t wij die beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt Hij

aUeonkuisehedaden, gebaren, woorden, gedachten"!

lusten, en wat den mensch daartoe trekken kan.

des Heiligen Geestesf l^Cor'^5 ^sVdw^iÏ^T1 66U t6mpel is sprekingen Yerdervon goede zeden EDh T^oa"f Wa.?e 8amen' uit uwen mond. Matth 15 19 mt w 1 ♦ v6<3n VUile redo bedenkingen, doodslagen oversnelpn hnf % komen voort booze getuigenissen, lasteringen. ' oerenJen> dieverijen, Talsche

ZONDAG 42.

gebod*?8 110' Wat Verbiedt God in het achtste

Antw. God verbiedt niet alleen dat stelen en rooven, hetwelk de Overheid straft, maar Hij noemt ook dieverij alle booze stukken en aanslagen, waarmede wij onzes naasten goed denken aan ons te brengen, hetzij met geweld, of schijn des rechts, als met onrecht gewicht, el, maat, waar, munt, woeker, of door eenig middel, van God verboden; daartoe ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting zijner gaven.