is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis des vaderlands, voor de scholen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van wie had Vrouw maria veel te lijden ! — Hoe gedroeg zich Koning lodewijk xi? — Waardoor won Vrouw mama de Hollanders en de Zeeuwen ? — Waarom stelden dezen op het Groot-Privilegie zoo veel prijs ? — Hoe gedroegen zich de Gentenaars ? — Hoe liep het met adolp van Gelder af? — Met wien huwde Vrouw mahia ! — Hoe werd de Fransche overmoed gefnuikt? — Wie bedwong de Gelderschen? — Wat gaf in Holland meer moeite? — Welk verlies trof het land? — Aan welk huis kwam het bewind?

TWEE EN TWINTIGSTE LES.

Maximiliaan werd alom, behalve in Vlaanderen, als voogd van den jeugdigen fii.ips erkend. Steeds woelden de Hoekschenen de Kabeljaauwschen; doch ook thans schitterde wel eens eene edele daad. Jan van schaffelaae , een Kabeljaauwsch Hopman, te Barneveld op den toren door de Hoekschen belegerd, moest het opgeven. Geene genade voor de zijnen kunnende bedingen, tenzij met opoffering van zich zeiven, springt hij van den omgang des torens,en wordt afgemaakt (1482). — Zich zeiven voor anderen op te offeren, is het treffendst blijk van menschenliefde. — Maximiliaan bedwong de Luikenaars, onderwierp de Utrechtschen (1483), ook de Gentenaars, die steeds weigerden hem als voogd te erkennen, en hem zijn' zoon onthielden (1485). Tot Roomsch-Ivoning verheven , werd hij te Brugge in hechtenis genomen, en andere moedwil gepleegd (1488). Het kwam tot een verdrag, en hij herkreeg zijne vrijheid, toen Keizer fkedeik met een leger aanrukte. Het gelukte zijn'' opperbevelhebber Hertog albuecht van Saksen, de