is toegevoegd aan uw favorieten.

Aan de protestantsche ouders in Vlaanderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WERKPROGRAM

De Tien Punten

1. We willen de stichting en instandhouding van Vlaamsche Protestantsch-Christelijke scholen, met staats- provinciale en gemeente-subsidie, waar het kan, zonder staats-, provinciale- en gemeente-subsidie, waar het moet.

2. We willen de Protestantsche school als bewust middel tot evangelisatie gebruiken, omdat het het beste middel is om ware Protestanten te vormen.

3. We willen Vlaamsche scholen in Vlaamsch België, omdat onderwijs in eigen historie, het eenige middel is om van een Vlaamsch kind te maken, wat er van te maken is.

4. We willen streng de politiek van ons erf weren, omdat deze door nevenbedoelingen ons ideaal zou vertroebelen.

5. We willen allereerst den steun van alle Protestanten in België en zoolang als dit noodig is, ook dien van Protestantsche vrienden uit het buitenland.