is toegevoegd aan uw favorieten.

Aan de protestantsche ouders in Vlaanderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. We zijn voorstanders van de vrije school d.\v.z_ alleen de ouders hebben zeggenschap over den paedagogischen en godsdienstigen grondslag van het onderwijs. Staat, provincië en gemeente mogen alleen waarborgen vragen voor de deugdelijkheid van het onderwijs.

7. We zien in de vorming van goede leerkrachten allereerst de eenige mogelijkheid om ons doel te bereiken en zullen de opleiding krachtig ter hand nemen.

8. Zoolang we geen eigen Protestantsche normaalschool bezitten, vragen we van onze leerkrachten behalve het bezit van een staatsdiploma nog een speciaal diploma van een door ons in te richten cursus.

9. Deze aanvullingscursus omvat vakken als : Bijbelsche geschiedenis, Kerkgeschiedenis, christelijke opvoedkunde e. a. zonder welke kennis iemand geen goed Protestantsch christelijk onderwijzer kan zijn.

10. We wekken alle jonge Protestantsche Belgen op zich in dienst tn stellen van ons ideaal. Houders van beide diploma's aan een onzer scholen werkzaam, ontvangen jaarlijks uit de kas onzer vereeniging een nader te bepalen som. X