Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waltzing. Den brief van Cyprianus ontleende ik aan de editie van Bayard, de fragmenten uit Ambrosius aan Migne. Voor de óverige geschriften nam ik den tekst uit het Weener Corpus. Den tekst en de spelling liet ik ongewijzigd. Slechts op één plaats veranderde ik een woord 1).

Voortdurend te wijzen op afwijkingen van het klassieke Latijn leek mij overbodig. Bij de lectuur zal dit, desgewenscht, door den leeraar kunnen geschieden. Voor welwillende opmerkingen houd ik mij aanbevolen.

Moge deze kleine bloemlezing de belangstelling wekken of verlevendigen in de Oud-Christelijke Latijnsche literatuur, die tegenwoordig terecht algemeen gerekend wordt tot de Latijnsche letterkunde.

Hilversum. A. SIZOO.

1) In Hieron. Ep. 75, waar ik Carvilio lees voor Cornelio (Vgl. mijn „Augustiniana" in Mnemos. LVII, p. 128).

Sluiten