Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En wat invloed ging van die kentering ten kwade in de bestudeering der wetenschappen niet uit voor heel het leven van volk en maatschappij. Voor elke inrichting van lager onderwijs, gymnasium, wetgeving, publieke moraal en heel den gang van het bijzonder en openbaar leven. Gebannen is God en zijn Woord uit staat en maatschappij, wetenschap en kunst, school en leven. Ja ! de tempel der heiligheid is ontreinigd, Jeruzalem is tot steenhoopen gesteld!

En die belijdenis moet van de lippen, met de erkentenis : verdiend is die vernedering, verdiend door onze zonden en de zonden van onze vaderen. Dat ootmoedig belijden gaat bij de dichters en profeten des ouden Testaments altijd vooraf aan de bede om ontferming en hulpe.

Israël had het verdiend! Het had andere goden geëerd en dat tegen de waarschuwende stemmen der wachters op Sions muren in ! Het had naar die stemmen niet geluisterd, maar was doorgegaan met zonde op zonde te stapelen. Het had zijn harte verhard onder de lichte kastijdingen Gods. En als nu de Heere het wraakzwaard zijner gerechtigheid wedt en in toorne met den geesel van Babel en Assur zijn Israël en Juda striemt, is er dan reden om zich over zijn doen te beklagen, of is er niet veeleer stoffc der verwondering te over, dat Hij nog een overblijfsel laat dat de troostprofetiën van een blijder toekomst ook nog in de verre ballingschap meeneemt ? Zoo is het ook met ons. Verdiend is de kastijding. Ons volk zoo rijk gezegend, sloeg als Jeschurun in zijne vette dagen achteruit. Het vergat der vaderen God en koos zichzelf goden uit naar de lust zijns harten. Naar de stem der godsgetrouwen die weeklachten over Sion uitriepen en het „land land hoort des Ileeren woord" niet inhielden, luisterde het niet. Het spotte met hun geroep en wederstond hen in het aangezicht. Ook

Sluiten