Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

buiten God. Jezus proeft hier de volstrekte eenzaamheid. Dit is niet anders dan de dood. Want het leven, dat is het verband, de wisselwerking, de verheffing tot meer leven. En de dood, dat is de ontbinding, het isolement, het niet geven en niet ontvangen, het wegzinken tot het niet-zijn. Jezus constateert dit. Het licht gaat uit. De lucht ontbreekt. Hij kan niet meer zien en ademen. Want zien is voor Hem het schouwen van den Vader. En ademenis voor Hemde gemeenschap metden Vader. Ik bezigde het woord constateeren, maar hoe mat en hoe valsch is dit ten aanzien van wat het bedoelt. Jezus zegt niet alleen: Ik ben door God verlaten. Maar Hij klaagt:,, W^ aar om hebt Gij Mij verlaten ?" Hij klaagt niet aan. Er is in zijn woord geen zweem van verwijt. Hij bidt ook niet om verlossing uit de doodelijke eenzaamheid. Jezus vraagt niets voor zichzelf. Het is Hem niet te doen om het genot en de vreugde der nabijheid van God. Wat Hij uitdrukt is alleen de bevreemding over deze verlatenheid door God. Hij kan deze niet dragen. Zij is onredelijk, niet enkel in den zin van ons beperkt, menschelijk oordeel, maar in dien van de goddelijke orde der dingen. Het is niet in de orde; het is niet recht; het is daarom ook niet te verdragen, dat er iets zou zijn tusschen dezen Vader en dezen Zoon. Zij behooren bij elkander. Zij beantwoorden aan elkaar. Jezus is immers de goddelijke Logos, de Rede, zelf. Hij is het Beeld van den Vader zelf. In Hem zijn Gods wijsheid en liefde open-

Sluiten