Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij kunnen hierover misschien gemakkelijk spreken a posteriori, uitgaande van wat achteraf is gebleken. Op het vierde kruiswoord is het zesde en zevende gevolgd, op den Goeden Vrijdag de Paaschmorgen. Maar wat Jezus heeft gedaan is, dat Hij a priori, van te voren, midden in de duisternis zich heeft vastgeklemd aan den Vader, als ziende den Onzienlijke, en, hoewel Hij de Zoon was, gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen Hij geleden heeft. Daarom is Hij, zooals de apostolische schrijver, dienik aanhaal, verzekert,, verhoord

uit de vreeze en geheiligd zijnde allen, die Hem gehoorzaam zijn, eene oorzaak van eeuwige zaligheid geworden" (Hebr. 5 : 7 w.).

Wij moeten Hem gehoorzaam zijn. Want het is niet zóo, dat wij a posteriori, achteraf, het zoo gemakkelijk hebben. Ten slotte komen wij er nietzonder het a priori van het naakte en blinde geloof, met zijn schijnbaar onbeantwoord: Waarom?

Sluiten