Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om medelijden te willen wekken of aanvaarden. En zoo isoleeren wij ons innerlijk van hen, die recht op ons hebben en wij verarmen hen en ons zeiven door een houding aan te nemen en een gebaar te maken, onecht en opzichtig, ten spijt van den ernst van het leven en het doel van het leed. Jezus doet zoo niet. Hij is ten volle mensch, ook in zijn lijden. Hij is gehoorzaam, ookin de wijze, waarop Hij zijn lichamelijke nooden aanvaardt. Hij brengt het offer der gehoorzaamheid ten volle. Ook als Hij zich niet inhoudt, maar het ieder laat hooren, dat Hij dorst heeft en daaronder lijdt. Het is opmerkelijk, dat het evangelieverhaal zoo den nadruk legt op het verband, waarin dit woord wordt gesproken. Het is alsof Jezus de noodige lichaamskracht wil verzamelen, die Hem in staat moet stellen alles als volbracht te beschouwen en te verklaren. Hij vervult daarbij ook hetgeen geschreven is van den rechtvaardige, die smadelijk lijdt en daartoe behoort ook, dat Hem dorst en dat zijn dorst door vijanden met edik wordt gelescht.

Ik bezigde te voren het woord program. Het klinkt strak en gemaakt. Maar het bezit een goeden zin, als het wordt opgevat als de uitdrukking van het feit, dat voor den Heiland alles, wat Hij ondergaat, éen geheel vormt, éen harmonisch verband van wat de vervulling is van den goddelijken wil. Hij gehoorzaamt volkomen, naar ziel en naar lichaam. Hij gehoorzaamt, om het zoo uit te drukken, van het hart tot de vingertoppen, van zijn diepste gees-

Sluiten