Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nen kan. Wat het beteekent, dat Jezus op Golgotlia zegt: „Het is volbracht". Ik noemde dit het ergste. Misschien overdrijf ik. Maar zeker overdrijf ik niet, als ik zeg dat het wel heel erg is, dat talloozen voorbijleven aan het kruis en aan de raadselen van leven en dood, van recht en onrecht, van zonde en vergeving, van haat en liefde, zooals deze vleeschenbloedaannemenindekruisigingvan Jezus, terwijl zij zich misschien dagelijks laten emotioneeren door de intrigue van een boek of het spel der bioscoop. En dit terwijl het werkelijke leven, ook hun leven, door zoovele geheime draden verbonden is met het drama van Golgotha. Er worden vele antwoorden gegeven, in groote verscheidenheid, op de vraag, die wij stelden. Er zijn er, die zeggen: er is niets bereikt of veranderd door Jezus' dood. Alle idealisme, waarvan het zijne misschien de edelste bloesem was, bevriest ten slotte onder den adem der koude werkelijkheid, die van niet anders weet dan van leven en genieten, van macht en eer. Er zijn er, die verder gaan en die meenen: wat kracht heeft draagt alleen een negatief teeken. Door Jezus' dood is gebleken, dat zelfs het zuiverste Godsvertrouwen, en de nobelste menschen liefde krachteloos zijn. Er is geen God als levende almacht, geenliefdealsbeginselderwereld. Jezus' dood beteekent een mislukking, een godenschemering. Het is niet slechts drie uren lang op Golgotha donker geworden, maar het is donker gebleven, voor goed. Men huivert een conclusie te

Sluiten