Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VADER, IN UWE HANDEN BEVEEL IK MIJNEN GEEST

Lukad 23:41

ALs de laatste lamp wordt ontstoken, verspreidt zich een zacht en vredig avondlicht, naar alle kanten. De strijd is ten einde, de overwinning behaald. Nu rest Jezus niets meer dan de beschikking over zijn geest, die, niet geboeid door het kruis of gegrepen door den dood, zijn eigen weg kan gaan. Hij beveelt zijn geest in de handen van den Vader. Het gaat niet aan te spreken van Jezus' psychologie. AlsofHij wetenschappelijke studie had te maken en categorie├źn te vormen ten aanzien van wat voor Hem onmiddellijk zeker is. Met het lichaam heeft Hij afgerekend. Het zal zijn laatsten dienst bewijzen, als hetHem de laatste woorden helpt uitspreken. Dan zal Hij het hoofd buigen en daarmede het lichaam aan den dood overgeven. Dat wat niet dient, maar heerscht, waarover niet beschikt wordt, maar dat over zichzelf beschikt, de geest, dat is Hij zelf, zijn eigenlijk Ik, datgene wat het geheim is van zijn leven en dat in zijn gemeenschap met God bestaat, en wat Hij als zijn geest aanduidt, daarover spreekt Hij nog tot den Vader. Wonderlijk, deze onderscheiding tusschen lichaam en geest, tusschen dat wat in de banden van tijd en ruimte is bevangen, en datgene wat daarboven uitvaart en vrij is, als geest. En deze geest kent

Sluiten