Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die zich vergenoegen met de bede, dat Hij hunner zal gedenken.

Deze dingen zijn voor zeer velenuitdentijd.Spinoza heeft voor velen het woord gesproken, dat een wijs mensch over niets minder denkt, dan over den dood. Durf te leven, is de populaire leus. Een schoone dood, de euthanasie der ouden, is het meeste wat men van zijne overledenen weet te zeggen en voor zich zelf te hopen. Geloof hen niet. Geloof u zelf niet, als gij het meent te gelooven. Want in den grond der zaak is elke levensphilosophie een poging om zich met den dood te verzoenen en elke, ook de meest wereldsche, levenshouding een proeve van met den dood af te rekenen. De dood is er nu eenmaal, ook en juist als hij wordt bestreden en vermeden. „Zie, ik ga sterven, wat baat mij dan de eerstgeboorte", zegt Ezau, de nomade van het oude Oosten (Gen. 20 : 32) en voor den westerschen cultuurmensch van Paulus' tijd en den onzen eindigt dikwijls alle denken en dichten met de leus: „Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij" (1 Cor. i5 : 32).

In de schaduw van het kruis, onder den weerklank van Jezus' laatste kruiswoord, bloeien een geheel andere levensphilosophie en levenshouding op. Hier leert men zich voorbereiden op het examen mortis, het examen van den dood, zooals de oude uitdrukking luidt, met oneindig veel meer inspanning en ernst, dan waarmede jong en oud in onzen tijd deelneemt aan de examenjacht. Hier is plaats voor wat

Sluiten