Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij den uitgever dezes verscheen mede van denzelfden Schrijver:

De Welsprekendheid (Eene Lezing) Derde druk 0.90 geb. 1.40

Christelijke Wereldbeschouwing. Tweede herziene en vermeerderde druk 1-25 geb. 1.75

De Zekerheid des Geloofs. Tweede vermeerderde druk

(Tijdelijk uitverkocht)

Hedendaagsche Moraal. Royaal formaat. 75 Pagina's.

0.70 geb. 1.25

Wijsbegeerte der Openbaring. Stone-lezingen voor het Jaar 1908, gehouden te Princeton N. J. Royaal formaat. 294 Pagina's 3.— geb. 3.60

Het Christelijk Huisgezin. Tweede herziene druk. 214 Pagina's .1.90 geb. 2.50

Paedagogische Beginselen. Royaal formaat. 178 Pagina's

(Tijdelijk uitverkocht)

Bilderdijk als Denker en Dichter. Royaal formaat. 221 Pagina's 2.40 geb. 3.—

Schepping of Ontwikkeling (Tijdelijk uitverkocht)

Modernisme en Orthodoxie. Royaal formaat (Tijdelijk uitverkocht)

Het Probleem van den Oorlog. Royaal formaat. 39 Pagina's 0.40

De Offerande des Lofs. Overdenkingen voor en na de toelating tot het H. Avondmaal. Klein kwarto formaat.

Zesde druk. 135 Pagina's 1.— geb. 1.50

Gereformeerde Dogmatiek. Tweede zeer vermeerderde en omgewerkte druk. Compleet in 4 kloeke deelen, tezamen vormende pl.m. 3000 pagina's compresse druks .... 28.— Gebonden in 4 marocco lederen banden 32.—

Sluiten