Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijde schaarden »), maar anderen ook beslist zich tegenover hem

:: v- T kreeg nog meer be,M«i'zzz

zus te M1SCr<-KV lIlg d6r Evangelië11 door Mrs' Lewis en hare uster Mrs; Gibson in een palimpsest van het Katharinaklooster op

zome: van 1892 8)- De tekst'welke deze n Mt 1.16 te lezen gaf, verwekte eene levendige discussie waaraan

Conybeare, Sanday, Charles en anderen deelnamen en die vooral

Lwl dTs m hh6l ACa<3emy VanN0V' 1894 t0t Febr" 1895' Velen

den de Syrische lezing voor een ouderen tekst, dan die in ons nge ie van Mattheus gevonden wordt, en leidden eruit af dat de bovennatuurlijke geboorte van Jezus uit de maagd Maria eerst

zoon vanYoT ^ JeZUS 00rsPronkeliJk al* de natuurlijke

belan o-stell . en Mana beschouwd werd *). In Amerika nam de

Crapsev t V™3gStuk nog be^ngrijk toe, doordat Dr.

Tf>J , Y' P edlkant 111 de Episcopaalsche kerk, de belijdenis van Jezus bovennatuurlijke ontvangenis verwierp en op dien grond door jne kerk veroordeeld werd. Toen de Protestantsch Episcopale diocese van New-York in Nov. 1906 hare 123e jaarlijksche conventie

JrL^e dTb'fÏ BiSSCh°P dit V°nniS en Zeid6' dat ee*

leeraar die de belijdenis zijner kerk weersprak, tot het neerlegden

r»«8rpUcit was-Deze

ê:.ir Cr™orde iwam -door —^

demtS\ZrdSrr7rtBerlin 1892' ~^mmann' Worum handelt es sich in und der relL Werth d -k ^ ^ ^eutung

«oJICÏLTÏsX ZT Tl ?hristi'Zeits-1 Th-uKirche ™

& Aufl. 1896. ' 1 ' J Lehre v" der übe™at. Geburt Christi,

1893. WCremler%n^Xr*7 ^ h' ^ V°n der Jungfrau Maria

«post. Symbolum. Erl. u. LeipTg ^ Ap°St°IikUm- Berlin Das

-the late Robert t™DS8Crlbed from the Sinaitic palimpsest. By

w;Vn

) ^erg. ook Theol. Tydschr. Mei 1895 bl. 258 v. Gids, Juli 1895 bl. 88-104

The virgin b.rthTL LorfWOS T? L°nd°n 1898' *"***•

- the birtb of Jesus. Prineeton ü. ^^"^19^^ ÏT

msi rr?-The virgin birt^

tings' Dict. of Christ I 20<> v C TT R ' 9' Blrth of Christ> >" Sas-

virgin b,rtb 0, O.rLlnl^aS ■ B",h' * " 804 * ^

Sluiten