Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32, Gal. 5:22, Phil. 2:1, 2, en doet hen saam opwassen tot een volkomenen man in Christus, 1 Cor. 3 : 10—15, Ef. 4:1—16 Gal. 2 :19. Hij is de auteur van wedergeboorte, Joh. 3:5, 6, Tit. 3 :5, leven, Joh. 6 . 63, 7 : 38, 39, Rom. 8 : 2, 2 Oor. 3 : 6, verlichting Joh. 14:17, 15:26, 16:13, 1 Cor. 2:6-16, 2 Cor. 3:12, 4:ö' Ef. 1:17, 1 Joh. 2:20, 4:6, 5:6, van allerlei gaven, Rom. 12 : 3—8, 1 Cor. 12 :4 v., van vernieuwing en heiligmaking, Rom. 8f Gal. 5:16. 22, Ef. 3:16, van verzegeling en verheerlijking, Rom 8 :11, 23, 2 Cor. 1: 22, 5 : 5, Ef. 1:13, 14, 4 : 30 *).

414. Dat het geloof in Christus de weg ter zaligheid was, stond natuurlijk in de Christelijke kerk van den beginne aan vast. De geloovigen wisten zich immers door Christus in eene bijzondere verhouding tot God geplaatst en daarin bij den voortduur door zijne genade bewaard. Zij waren de uitverkorenen Gods door Jezus Christus, tot zijn eigen volk aangenomen; zij hadden door Christus de toevlucht tot zijne barmhartigheid genomen en waren het nieuwe volk, waarmede God zijn verbond had opgericht 3). En die Christuswas niet alleen de openbaring Gods, door wien zij God hadden leeren kennen, maar Hij gaf ook zijn bloed voor hunne zonden, Hij gaf zich over om hen te reinigen door de vergeving der zonden, om hen door zijne wonden levend te maken 3). Zoo is Hij dan de Heer en de Hoogepriester van hunne belijdenis, het voorwerp van hun geloof, die hen ook voortdurend in het geloof bewaart en opbouwt4). "W ie daarom niet gelooft in het bloed van Christus, wordt veroordeeld 5). Wij worden niet door ons zelf gerechtvaardigd, noch om onze wijsheid of vroomheid of werken, die wij in heiligheid des harten hebben verricht, maar door het geloof, waardoor de Almachtige God van den aanvang af allen gerechtvaardigd heeft 6).

*) Verg. de litteratuur, genoemd deel II 282, en voorts nog Nösgen, Das Wirken des H. Geistes an den einzelnen Glaubigen und in der Kirche. Berlin 1907. H. B. Swete, art. Holy Spirit in Hastings' D. B. James Denney, art. Holy Spirit in Hastings' Dict. of Christ. Irving F. Wood, The Spirit of God in biblical Literature. Xew-\ ork 1904. H. B. Swete, The Holy Spirit in the New Test. London 1909. A. C. Downer, The mission and administration of the Holy Spirit. Edinburgh 1910. *) Clemens, 1 Cor. 4. 20. 50. 58. Barn., 5. 7. 13.

3) Clemens, 1 Cor. 21. Barn., 5. 7. Ignatius, Smyrn. 7.

4) Polycarpus, 1. 2. 3. 12.

5) Ignatius, Smyrn. 6.

6) Clemens, 1 Cor. 32.

Sluiten