Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

you may surely know whether you seek it by faith or works. If by works, you want something to be done first, before you are sanctified. You think I must first be or do thus or thus. Then you are seeking it by works unto this day. If you seek it by faith, you may expect it as you are; then expect it now. It is of importance to observe, that there is an inseparable connection between these three points — expect it by faith, expect it as you are, and expect it now. To deny one of them, is to deny them ail; to allow one, is to allow them all 1). En dit is de toon, waarin het Methodisme voortdurend het Evangelie verkondigt, en op bekeering en heiligmaking aandringt. Dat het heil tegenwoordig is, dat het niet eerst in de toekomst, maar in het heden wordt geschonken, dat het niet geleidelijk, organisch, langs historischen weg in iemands bezit komt, maar dat het ten volle, geheel, onmiddellijk en terstond verkrijgbaar is voor ieder die gelooft; dat maakt de sterke eenzijdigheid, doch tegelijk de kracht van het Methodisme uit. Op deze onderstelling zijn de revivals gebouwd, die sedert het optreden van Wesley in de Engelsch-sprekende wereld periodiek terugkeeren, en die, ondanks alle excessen, waartoe zij aanleiding geven, in breede kringen het religieuze leven weder hebben gewekt en bevestigd en ook in zedelijk opzicht niet zelden rijke vrucht hebben gedragen 2).

423. Al de genoemde godsdienstige bewegingen hebben, bij alle onderling verschil, dit gemeenschappelijk kenmerk, dat zij de objectieve factoren des heils (Christus, kerk, woord, sacrament) laten terugtreden en het religieuze subject in het middelpunt plaatsen. In dezelfde richting bewogen zich ook de philosophie en de theologie van den nieuweren tijd, hetzij zij daarbij, evenals het rationa-

') Robert Southey, The life of John Wesley, abridged and newly edited. London Hutchinson and Co. 1903 bl. 236 v.

2) Schaff, Creeds of Christendom I 882 III 807. Lecky, Entstehungsgesch. u. Charakter des Method. Aus d. Engl. von Ferd. Löwe. Leipzig 1880. Loofs, art. Method. in PRE 3 XII 747—801. Nuelsen, art. Method. in Amerika, ib. XIII1—25. ScJmeckenburger, Yorles. über die Lehrbegriffe der kleineren prot. Kirchenparteien 1863 bl. 103—151. Kolde, Der Methodismus und seine Bekampfung. Erlangen 1886. Id., Die Heilsarmee. Erlangen 1885. Kalb, Kirchen und Sekten der gegenwart. Stuttgart 1905 bl. 310 v. A new history of Methodism werd uitgegeven door W. J. Townsend, H. B. Work man, George Eayrs in 2 deelen te Londen bij Hodder and Stoughton 1909.

Sluiten