Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

HOOFDSTUK VIII. OVER DE WELDADEN DES VERBONDS. (Vervolg).

par. bladz"

49. Roeping en Wedergeboorte 1

50. Geloof en Bekeering 83

51. Rechtvaardigmaking 182

52. Heiligmaking en Volharding 245

HOOFDSTUK IX. OVER DE KERK.

53. Het Wezen der Kerk 295

54. De Regeering der Kerk 354

55. De Macht der Kerk 425

" HOOFDSTUK X. OVER DE MIDDELEN DER GENADE.

56. Het Woord als genademiddel 481

57. De Sacramenten 505

58. De Doop ^43

59. Het Avondmaal ^90

HOOFDSTUK XI. OVER DE LAATSTE DINGEN.

60. De Tusschentoestand .... 645

61. De Wederkomst van Christus 712

62. De Voleinding der eeuwen 769

Register van Teksten, Namen en Zaken 817

Sluiten