Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER VAN ZAKEN.

A.

Aanbidding van Christus, III 270,345 v. 477 — van engelen en heiligen. Hoe gerechtvaardigd, II 180, 483, 495 v., IV 684 v., 689 v.

Aanbod (algemeen) van genade, III 528, IV 4 v.

Aangeboren begrippen-, I 226, II 34 v.

Aanneming tot kinderen, IV 239,242 v.

Aanschouwing Gods-, II177 v; IV 805 v.

Aarde-, aan den mensch gegeven, II 487 — als schouwtooneel van Gods wonderen, II 487 — als middelpunt der schepping, II 513 v. — hare ontwikkelingsgeschiedenis, II 519 v.

Absolutie in de Roomsche Kerk, IV 144 v.

Absoluutheid Gods; II 106 v.

Acceptilatie in de voldoening van Christus, III 448 v.

Actus purissimus, van God gebruikt, II 145.

Adam en Christus; II, 605 v., 616, 622 v. — III 95 v., 454, 665 v.

Adiaphora in de Ethiek, IV 280.

Adonai als naam van God, II, 127.

Adoptianisme; III 327.

Afhankelijkheid als uitdrukking van de religie, I, 245 v., 283 — en vrijheid, I 246.

Aflaat; IV 142 v., 177, 258.

Afscheiding van de kerk. Oordeel van de Gereformeerden daarover, IV 342 v., 347.

Afval der heiligen. Zie Volharding der heiligen.

Agapae in de eerste Christelijke kerk, IV, 506, 601 v.

Agennesie; II 314 v.

Agnosticisme, II 19 v. — ' gronden waarop het zich beroept, II 20 v.

— bestrijding II 23 v. — verwantschap met het oude Gnosticisme, II 27.

Alexandrijnsche theologen; I 116 v,

Algemeene genade Gods; III 226 v. — IV 8 v. — Zie ook Algemeene openbaring.

Algemeene openbaring; I 311 v. 354 v.

— geschiedenis van haar begrip, I, 311 v. — verhouding tot de bijzondere openbaring, I 312 v., 333, 357 v. 367 v. — bevat ook bovennatuurlijke elementen, I 322

— is onvoldoende, I|323 v. waarde en beteekenis, I 326 v., IV 2 v. — objectief karakter, I

355 — middelen, I, 320, 355 v. — in den mensch in verhouding tot die in natuur en geschiedenis, I

356 — inhoud en doel, I, 356 v.

Almacht Gods; II 248 v. Alomtegenwoordigheid Gods; II 154 v. Altaar; IV 619 v.

Alwetendheid Gods; II183 v. in verband

Sluiten