is toegevoegd aan uw favorieten.

Serta romana

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iucundo sensu, cura semota metuque?

20 ergo corpoream ad naturam pauca videmus

esse opus omnino, quae demant cumque dolorem. delicias quoque uti multas substernere possint gratius interdum, neque natura ipsa requirit, si non aurea sunt iuvenum simulacra per aedes 25 lampadas igniferas manibus retinentia dextris, lumina nocturnis epulis ut suppeditentur, nee domus argento fulget auroque renidet, nee cithara reboant laqueata aurataque tecta, cum tarnen inter se prostrati in gramine molli 30 propter aquae rivum sub ramis arboris altae non magnis opibus iucunde corpora eurant, praesertim cum tempestas adridet et anni tempora conspergunt viridantis floribus herbas, nee calidae citius decedunt corpore febres, 35 textilibus si in picturis ostroque rubenti

iacteris, quam si in plebeia veste cubandum est. quapropter quoniam nil nostro in corpore gazae profleiunt neque nobilitas nee gloria regni, quod super est, animo quoque nil prodesse putandum: 40 si non forte tuas legiones per loca campi fervere cum videas, belli simulacra cientis, subsidiis magnis et ecum vi constabilitas,

21. demant; let op den coniunctivus, niettegenstaande quaecumque.—

22. possint: subject is aurea simulacra, domus argento fulgens enzv. ,,A1 kunnen ze ook somtijds vrij aangenaam vele genoegens op ons pad strooien, toch heeft de natuur ze niet noodig, indien er geen

gouden beelden van jongelingen in onze huizen zijn, die enzv wanneer

men maar (cum tamen vs. 29) neergevleid in 't zachte gras .. . zonder groote kosten enzv. — 23. ipsa, namelijk wat volgt aurea simulacra enz. — 27. fulget, de laatste syllabe lang, eene vrijheid, die Lucr. zich slechts tweemaal, Vergil, meermalen heeft veroorloofd. — 28. laqueata.. templa, de ruimten of vertrekken met plafonds voorzien geplafonneerd. Zie de aanm. bij vs. 7 en 8. Dat deze plafonds met goud overtrokken waren was bij de rijke Romeinen zeer gewoon, en dat verder dit aurata volstrekt niet overtollig is, ofschoon auroque renidet voorafgaat, is duidelijk, wanneer men bedenkt, dat het geheel iets anders is of men zegt dat het huis schittert van goud, gouden voorwerpen als sieraad, of dat het plafond met goud overtrokken is. — 29. tamen tegenover si non van 24. — 31. curant, men verzorgt. — 35. textilibus .. pieturis geweven en sierlijk gestikte spreien of dekens. — 36. iacteris, men zich onrustig heen en weer wentelt, vgl. vs. 44 cum \ideas. 37. gazae: gaza yaCa schat komt op deze plaats het eerst voor in 't Latijn. — 40. si non forte .. cum videas .. tum .. effugiunt = nisi forte, of het moest zijn..cett. — 41. fervere: zoo dikwijls de oudere dichters en ook Verg. — belli simulacra