is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaring der Nederlandsche geloofsbelijdenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als Hoofd tin hoogste Overheid tot de Regeering deezer Landen, geduurende den Oorlog: ten einde, dat hy alle vrydommen, regten, en loffelyke gewoontens der Landen en Steeden zou voorstaan; met byzondere last op het stuk der Religie, dat hy geene andere dan de oefferiing van den Hervormden Godsdienst, zoude handhaven, zonder egtertoe te laten, dat men op iemands Geloof en Conscientie onderzoek zou doen 1). Dog den vyfentwintigsten des volgenden Jaars 1576. wei-dt eene nadere Unie tusschen Holland en Zeeland gesloten, daar in gezeid word, dat de Prins zoude toelaten en handh