is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaring der Nederlandsche geloofsbelijdenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

0111 dat geen ander op deeze wyze gebooren is, hoewel God veele kinderen heeft, Joh. 1 : 18. Niemand heeft ooit God gezien: De Eeniggebooren Zoone die in den schoot des Vaders is, die heeft hem ons verklaart.

5. De Heere Christus is de beminde Zoone Gods, tot wien de liefde des Vaders is uit de natuur, Matth. 3: 17. De geloovige werden om zynent wille uit genade tot kinderen Gods aangenomen, Joh. 1 : 12. Maar zo veele hem aangenoomen hebben, die heeft hy magt gegeeven kinderen Gods te worden; namentlyk, die in zynen name gelooven.

Vrag