is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaring der Nederlandsche geloofsbelijdenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zodanige spreekwyzen voorkoomen. üeeze dingen moeten oneigentlyk, ende Gode betamelyk verstaan worden; maar wy stellen altoos, dat zy waarlijk iets in God te kennen geeven, dat met regt door zulke woorden word uitgedrukt.

Vrag. Wat moet 'er egter in dit Zoonschap en generatie opgesloten leggen?

Antw. Indien men aan het algemeen denkbeeld van de woorden ZOON en GENERATIE eenigzints zal voldoen