is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaring der Nederlandsche geloofsbelijdenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoude God de zonde goet keuren, en niet konnen straffen: Ook is die toelating geen ledig toezien, en maar slegts den zondaar te laten begaan: maar 't is een werkzame toelating.

a. Zo dat God de zonde niet verhindert, 't welk hy wel doen konde en ook somtyds doet, Gen. 20 : 6. Ende God zeide tot hem in den droom: Ik hebbe ook geweeten, dat gy dit in opregtigheid uwes hart