is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaring der Nederlandsche geloofsbelijdenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vaerdigen Abels af tot liet bloed Zacharie des zoons I3arachie" welke gy gedood hebt tusschen den Tempel en den Altaar. Men zie de Exempelen van Achan, Jos. 7 : 24, 25. Jerobeam, 1 Kon. 14 : 9, 10. Achab, 1 Kon. 21 : 21. Manasse, 2 Kon. 24 : 3. Indien nu God volgens zyn vrymagt, de ongeregtiglieid der Vaderen bezoeken kan aan liunne Kinderen, boe veel te meer die van Adam onzer aller Vader, in wiens lendenen wy wa