is toegevoegd aan uw favorieten.

Uit Groen's jeugd, 1801-1827

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

raadslagen, dan meende hij dat de indruk van eene zoo overheerlijke en zoo geestverheffende vergaderplaats hen gemakkelijker over de nietigheden, voor welke tegenwoordig de oorlogen, maar al te veel gevoerd zijn, doen henen stappen. Met vuur sprak Z.Ed. hier over, als mede over den invloed die de gebouwen van Rome, maar vooral van Griekenland op redenaar en hoorders moeten gehad hebben. Zeer voldaan vertrok ik om twee uur naar den Haag. In een fourgon met Jochems aldaar aangekomen en mij schielijk aangekleed hebbende ging ik met Papa, Mama, Keetje en Marie, bij nicht Caan eten, waar de familie Elout, de Heer Molerus, en neef Henri en Jan Caan met de Nichten ook dineerde. Ik werd tusschen Henriette Patijn, en de freule de Kempenaer geplaatst met welke ik des avond s op de kermis wandelde. Om 9Va gingen wij huiswaarts.

9. Den volgenden morgen ging ik met Marie eerst naar zijne paarden, toen naar de parade der schutterij, daarna naar de kermis zien. Wij deden vervolgens eene wandeling door het Bosch en drentelden daarna een paar uren op de kermis. Na den eten gingen Papa, Mama, en Mimi naar het kinderbal 't geen bij gelegenheid der verjaring van Prinses Marianne ') ten Hove gegeven werd; mijn zwager en ik over het Paleis geposteerd zagen den geheelen trein der genoodigden defileeren en reden naderhand met mijne zuster naar Marlot, 2) alwaar wij eene visite deden en van waar wij wandelende terugkeerden.

10. Ik schreef een langen brief aan Henri Hoffman, deed daarna een visite aan Arend Elout3) doch werd in mijn negligé bij de gansche familie binnengelaten waar ik nog de freule van Aschbeck en twee heeren d'Ecury aantrof. Vervolgens liepen wij met de dames de kermis wederom af en om vier uur voldeden wij aan de invitatie van nicht Clotterbooke om aldaar, volgens jaarlijksche gewoonte, met de familie Caan en Patijn en neef

1) H. K. H. Wilhelmina, Frederika, Louisa, Charlotte, Marianne, prinses der Nederlanden, de eenige dochter van koning Willem I. geb. 1810.

2) Buitengoed dicht bij den Haag onder Wassenaar.

3) Arend Jan Elout Harlemensis was 26 April 1819 student in de rechten geworden.