Rapport in zake de verlangde opheffing van de over Prof. Schilder uitgesproken schorsing aan de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken te Utrecht

Dit object kan alleen worden bekeken in de leeszaal van de Koninklijke Bibliotheek.Voor meer informatie zie

Uitleg over toegangsbeperkingen