Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

we in staat door een door de Stichting voor Maatschappelijk Werk ten Plattelande in samenwerking met den Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst in de voor dit doel belangrijkste provincies ingesteld algemeen onderzoek. Een en ander van de resultaten van dat onderzoek moge hier volgen.

Groningen. In Noord-Groningen valt een groot onderscheid waar te nemen tusschen de landarbeiders, a. die in de oude landarbeidershuisjes wonen, meest éénkamerwoningen: b. die in huisjes wonen van den woningbouw; c. die een plaatsje bezitten volgens de Landarbeiderswet.

Ad. a. De behuizing van de onder a. bedoelde categorie is ' minimaal. Via een klein gangetje komt men in het woonvertrek, een kamer van ongeveer 3 bij 4 meter. Hierin moet dan alles gebeuren koken, poetsen, strijken, eten, slapen, enz. Voor slaapgelegenheid zijn twee bedsteden aanwezig met daar tusschen in een kast. Dikwijls zijn de bedsteden veel te kort, zoodat de menschen met opgetrokken beenen moeten liggen. In de eene bedstede slapen dan de ouders, in de andere de kinderen. In het Oldambt gaat dat nog eenigszins, omdat daar de huishoudens hoogstens drie kinderen tellen. In Noord-West-Groningen is dat erger. Daar zijn de huishoudens over het algemeen grooter en slapen de meisjes meestal beneden in de tweede bedstede en de jongens op den open zolder. Deze zolder wordt tevens gebruikt voor het opbergen van turven, aardappelen en alle mogelijke andere dingen, die in een huishouden zoo al bewaard worden. Ventilatie en verlichting is er alleen door een klein dakraampje, indien dat tenminste aanwezig is. In het Oldambt komt ook nog een speciaal type landarbeidershuisjes voor. Naast de woonkamer treft men daar dan nog een klein hokje aan onder het schuin afloopende dak. Dit wordt

Sluiten