Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54

trekken en genieten een ten hondert, en een half ten hondert van de penningen, welke zy lieden zullen komen uittegeeven, om gemelde Boedels tot liquiditeit te brengen.

II.

De Suppooften zullen van de Boedels door hem geadminiftreert wordende, geduurende hun lieder Adminiftratie van het zuivere provenu der Interesfen dergemeenelands Obligatien, en van alle verdere renten en inkomften welke zyontfangcn, trekken en genieten 5 ten hondert, zonder iets anders of meerder te mogen bereekenen, uit welkers hoofde of onder welke benaaming het ook zyn moge, uitgenomen het gunt in de hier na volgende Articulen gefpecificeeit zal worden.

III.

De Suppooften zullen de boeken der perfoonen en goederen hen aanbevolen niet mogen buiten haare hui2en door eenige Boekhouders doen houden, nog ook geen lalaris of eenige kosten van Boekhouders in reekening brengen.

bullen boven op de reekeningen

Sluiten