Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

55

of in fiet hoofd van dezelve moeten doen ftellen, wat kinderen die aangaan, en zo dezelve zyn over Timmerragie, Melioratie of Reparatie, de plaatfen doen noemen, waar de Huizen, Tuinen en Erven zyn geleegen.

V.

Zullen gehouden zyn op de reekening en aftedingen, zo veel als gevoeglyk kan gelchieden 4 en op dezelve doen (tellen en uitdrukken de fommen, die zy lieden in der daad betaald zullen hebben.

VI.

Dj Suppooften zullen in de reekeningen die zy lieden zullen overleeveren, alle posten extendeeren en nevens het overleeveren van hunne reekeningen, de Specificatie van 't extraordinaris falaris uit hun Declaratieboek in het lang en breede uitgefchreeven overhandigen, en zig niet vermogen tot het Declaratieboek of anders te refereeren.

VII.

De Suppooften zullen geen penningen op Weesmeesters kennisfe uitftellen, als aan iufficente perfoouen met fuflïcente borgen, die ceC 4 huist

Sluiten