Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

56

huist en gehooft en zonder belastingen zyn, werdende aan de Secretarisfen hier meede gerecommandeert, daar op, zo veel hunne occupatie toelaat, te letten,

VIII.

De Suppooften zullen de capitaale fommen, die zy lieden zullen ontfangen, binnen den tyd van 14 dagen ter Weeskamer op brengen, op poene van casfatie, >t en zy dat 'er eenige redenen mogten tegen zyn , die zy lieden den Heeren Weesmeesteren binnen den voorfz. tyd zullen moeten bekent maaken , of dat de fommen van geheel geringe importantie zyn.

IX.

Zullen , als reizen doen, altoos met de Schuiten moeten gaan, 't en ware de zaaken anders vereischten, of 't Ys in 't water was, en de vragten in reekening brengen, zo als in der daad betaald worden.

X.

Op de reize na 's Hage en elders, zullen zy lieden daags, de nagt daar onder gereekent, hebben, voor teerkosten en daggeld vyf guldens, de vragten uitgezonden.

Sluiten