Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

58

geeven en ïn het byzonder moeten zorgdraagen, dat alle de verantwoordreekeningen met ultimo December van het laatst afgeloopen jaar geflooten, uitterlyk in de laatfte week voor het ingaan der groote Vacantieovergegeeven zyn, om by de Heeren in dezelve Y'acantie te werden nagezien.

Aldusgearrefteerd op den i6Junyi7QO. Prsefent alle de Heeren Weesmeefteren

Sluiten