Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(4)

oef kleine wildernis geplantjhebt, ga ik dage> lyks bezoeken doch het pad naar het zelve Is ongebaand, en zonder myne vriendin droefgeestig. . Zeg my eens — maar ik durf het

naauwlyks aan u vraagen, hoe veel Jaaren (ach! dezen zyn eeuwen, voor my!) is het al geleden, dat uw Vader verkoos om te Madras te gaan woonen?— Mogt ik — maar ik word hier verhinderd door myn lieven Vader, die zyne Fanny roept. — Ik vlieg heen om zyn bevel te gehoorzaamen.

De goede man kwam my te gemoet,enzyne oogen tintelden van vreugde. „ Myn lieve Fanny," nep hy, „ik heb u wat nieuws te vertellen, en het is voor u zeer gewigrig: Ik geloof, dat uw fortuin gemaakt is.,, Kom ," voeg. de hy 'er by, terwyl hy my by de hand nam „ „ gaa met my naar de klimop-bank onder den ouden eiken boom, en daar zal ik u het nieuw* verhaalen."

Naauwlyks waren wy gezeten, of ik, die geheel ongeduldig was, verzogt hem de goede tyding te mogen hooren.

„ Gy zult u wel kunnen herinneren," zeide foy > n dat 'er eenigen tyd geleden, een gerucht

was ?

Sluiten