Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

co

namiddag over West Moor omtrend zeven mylen van hier wandelde, alwaar ik eene aime oude vrouw had gaan bezoeken, die aan eene Iteel-ontfteeking fukkelt, ontmoette ik in myne te rug reis, langs den gemeenen weg eengroote Reiskoets met een aanzienlyk gevolg: —één van de knechts vraagende van wien zulks ware, zeide hy my tot myne overgrootevreugde, dat de Heer Jasper Branville in de Koets zat,en nu bezit zou nemen van de abdy, die hy onlangs gekogt had.— Verrukt over dit berigt, yldeik 'naar de Koets, die gelukkiglyk ftil ftond om eenige orders aan de Knechts te geven. Zoodra ik voor het poortier kwam, zag ik by het eerfte opzien myn ouden Vriend ; ik boog my zeer nederig, en eindelyk (want hy kon uit de verandering van myn perfoon zich zoo fpoedig niet herinneren , wie ik was} maakte ik my Zelf bekend."

„ Ha ! myn oude vriend Harry Belton!" zeide hy , „ hoe vaart gy ? — geef my de hand " — (ja , Fanny , hy greep my by de hand) „ ik ben blyde, dat ik u zie: — dit is een onverwacht geluk— wanneer wilt ge by my komen eten?— maar wat praat ik van eeten?-~ wanneer wilt ge een geueele week by

my

Sluiten