Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C7)

my komen? Wy zullen altoos by elkander zyn. >— Hoe vaart myn kleine Doop-Dochter?"

Was dit niet uitneemend vriendelyk ?—Kortom , hy overlaadde my met betuigingen van vriendfchap, en wilde my, niet verlaten,! of ik moest belooven om aanftaanden Donderdag op de abdy te komen, en op dien dag van zyne verjaaring het Vriendenmaal by te woonen. Nooit zag ik op een gelaat zoo veel vreugde gedrukt, als op dat van myn ouden Vriend, toen hy my herkende. Kortom, myn Kind, ik zou nimmer afgedaan hebben, als ik u alle de vrkndelyke wenken zyner oogen, en alle zyne minzame redenen verhaalde. — By het heengaan, nam hy by 't geven van zyn hand zeer hartelyk affcheid van my. Welke edelé ziel bezit die man ! Gy ziet, hy verfoeit het om een ouden Vriend in tegenfpoed te vergeten. Myn gewaad, fchoon liegt, was geene tegenwerping tegen de vernieuwing onzer oude vriendfchap:— eene vriendfchap, die tyd en verren afftand verduurt: — maar het geen my nog het meest van allen behaagde , was zyn minzaam vraagen naar u myn Kind. Ik ben overtuigd, hy zal groote dingen voor ons beiden doen*—^- Zoo JuffevBranviU* ook op het A 4 land-

Sluiten