Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C io y

Het dagverhaal, waar van gy fchryft, myne Lucia, kan ik u niet volftrekt belooven; maar gy kunt ftaat maaken, dat ik iedere geringe omftandigheid en gebeurtenis zal mededeelen, die uwe Fanny overkomt, en dit zal ik doen in eene reeks van brieven, die met dezen tyd beginnen , zullende dezelven naar u afzenden, wanneer de Schepen naar dat gedeelte van de aardkloot ftevenen, alwaar gy uw verblyfhebt. Ach! konde ik die tusfchenruimte overhuppe-

len, die ons van elkander fcheidt! My

dunkt, ik zie u in uw Palanquin (*) Vifitesafleggen, — en echter wil ik wel wedden , dat gy met uwe Fanny liever langs de bergen naar de Geitjes zoudt lopen.

Vaarwel. ik zal dezen zonder complimenten eindigen, terwyl het noodeloos is te zeggen, hoe 'zeer ik ben

Uwe Dienares

FRANCINA BELTON.

(*-) Een foort van Draag - Stoel, in welke de Dames in Indien hare bezoeken afleggen.

TWEE-

Sluiten