Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cu )

TWEEDE BRIEF.

den ^den van July.

"^7"el, myne Lucia, de lierzang is afgemaakt, doch heeft my twee flaaploze nachten gekost: ik ben echter rykelyk voor myne moeite beloond door de goedkeuring, die myn lieve Vader daaraan gegeven heeft; fchoon het zeker nog eene andere vraag is, of myn Heer cle

Baron die juist wel zal goedkeuren: maar

goede fmaak en geleerdheid, (ten minllen zoo verbeeld ik my) daar dezelve dikwyls in het afgezonderdst verblyf gevonden worden, zullen dan ook algemeen zyn onder de befchaafde luiden in Londen. Eerder zou ik denken, dat de Lords en Barons, zoo al niet zeiven in de fraaie letteren uitmuntende, ten minften de geleerdheid zullen voorftaan en bevorderen, wanneer zy die by rampfpoedigen aantreffen.

ó Myn Lucia \ 'k wenschte wel, dat gy my myn Vader eens hadt zien opfchikken, toen hy

zy-

Sluiten