Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C iO

zyne Vifite op de abdy zou gaan afleggen, ik ben verzekerd, dat het u zeer zou gefmaakt

hebben. Hy is zo even heen gegaan, en

zal de reis, omtrend zeven mylen ver, te voet

doen, Gy plagt te zeggen, dat gy daarin

een ongemeen behaagen fchepte , als gy my zyne gryze hairlokken in orde fchikken, en zyn das netjes zaagt plooijen; maar ik verzeker u, gy hebt hem nimmer zoo in orde gezien, want hy zag 'er uit als een Jonker! Om u de waarheid te zeggen, de oude Martha en ik hebben gister de kleerkas eens regt doorgefnuffeld, en wy vonden daar eindelyk een Rok, die'er nog zeer wel uitzag. Een neteldoekfche Halsdoek van my deed ik hem om den hals, want hy bezit helaas! geene dasfen meer. Ik zette een nieuwe knoop aan zyn hoed, en gaf hem die ziivere gespen., die ik van u gekregen heb, in zyn .fchoenen, en eindelyk om het geheel te voltooijen, liep ik naar de tuin, en maakte een ruikertje van roozen en egelantiers, welk ik

aan zyn rok fpelde. Hy kuste my by

zyn Vertrek, en ging met een bundel van my ne manuscripten in zyn zak, zeer verheugd den

weg op ■ die arme goede man!

Zoodraa hy weg was ging myne waardige ge

zei-

Sluiten