Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(13)

Zêllin Martha met my een arm ziek huisgezin' bezoeken; en terwyl zy nu bezig is met het klaar maaken van de medicynen, die myn Vader (de geneesheer van het dorp in zyn geheelen omtrek) voor den zieken beftemd heeft, zal ik deze oogènblikken belteeden om op uwe vraagen in uwen laatften brief, betreklyk tot eene Tante van my, (myner Moeders Zuster) van welke ik u meer dan eens gefprookeu heb, te antwoorden.

Gy vraagt my, myne waardfie, waarom<zy my niet eens by haar nodigt, om eenigen tyd met haar Dochters door te brengen, die ten.

naasten by van myne Jaaren zyn ? , Waar-

lyk, ik kan 'er u geetie andere reden van geven , dan alleen, dat zy zich naar myne gedagten verbeeldt, dat de Dochter van een armen Dorp - Prediker hare Kinderen zou onteeren; want gy weet zelve wel, de goede Dame heeft haar hart wat hoog geplaatst, en wel om dat zy met een geringen land- edelman getrouwd is, die onlangs door den dood van eenen bloedverwant eene aanmerklyke erffenis gekregen heeft; uit dezen hoofde verbeeldt zy zich zoo verheven te zyn boven haar familie , dat zy na dien tyd, toen ik nog mK een kind was, niet eens

meer

Sluiten