Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c ip y

iöeh ik naar huis zou gaan, opftond en my de handen wrong, terwyl hy my zagtjes inluisterde, ,, zeg eens aan myn kleine Doop Dochter, dat ik haar zal komen bedanken vóórhaar vaers, en de eerfte mooije Avond de beste in uw tuin een luchtje zal komen icheppen, en haar dan eens vrolyk zal onthaalen." ~ Was dat niet vriendelyk? Ik verwacht hem dus binnen een dag of twee. Laat onze oude Martka, myn Fanny, de kleine zykamer in orde brengen; eri hang dan uwe teekeningen aan de muur; —■ Dat 'er geen lysten om zyn, komt 'er juist niet

op aan. Ik zal intusfchen onzen Buurman

Grover laten zeggen , dat hy morgen ogtend vroeg moet komen, om de gras-laan en de kanten af te maaijen; en dan zullen wy het klimop - prieel eens nazien en in orde maaken * en de Kamperfoelies en Angeliers rondom het prieel in het boschje wat opbinden; want als het op diert dag, dat wy met het bezoek vari onzen waardigen gast vereerd worden, wat warm zyn mogt, zal hy mogelyk liever verkiezen om daar te zitten. Waarlyk, ik kan niet te veel voor hem doen."

Vindt Gy het niet ongemeen vriendelyk, Lucia, dat dees waardige Edelman zoo trouw B 2 biyrc

Sluiten