Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(co)

blyft gedenken aan zyne oude Vriendfchap met myn Vader; Gezegend moet hy zyn, zeide

ik> Ell echter was ik wat boos, toen de

goede man omtrend myn perfoon zoo Merk over het Tooneel gefproken had; doch myn Vader verzekert my, dat het maar gekfteken was.

Wy hebben ons kleine hutje geheel onderfte boven gehaald. De zykamer is verfierd met een pot met bloemen, en een ophaal gordyn, dat Martha gemaakt heeft: kortom, Lucia, ik twyffel niet, of wy zullen wegens onze netheid geprezen worden. Myn Vader is mede bezig om de heggen te helpen fcheeren , en zand over het pad te brengen, om in de tuin te komen, en maakt dat de laan in een goede orde is voor hetrydtuig van den Edelman.

Tot dus verre fchreef ik den vorigen nacht.. Heden morgen ontving myn Vader een Brief van zynen Predikant in - Shire. Dat is een Brief! welk een trotsheid, en echter aan den anderen kant, welk een laagheid! Myn Vader was niet weinig ontroerd, toen hy hem las; maar ky merkte met recht aan, „ hebben wy hem

als een Vriend verlooren fchoon ik hem

juist geen Vriend kan noemen, „ dan is

her.

Sluiten