Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( m ) ■

„ andere te wandelen; Wat dan?— denkt

gy dat ik u een paard zou koopen ? — Of „ dat ik daar voor Jaarlyks vyf pond meerder „ zou geeven ? — Neen! ik ben niet voorne-

mens om iets daar aan te doen.

„ Ik ben 'er echter in 't geheel niet tegen, „ om u een recommandatie-brief te geven,als j, gy eens een nieuw Kapellaanfchap voor u v krygen kunt, welk aan alle uwe hooge ver-

beelding zal beantwoorden: en ik geef uvol„ komen zes maanden tyd om daar naar te on3, derzoeken; dit is alle de toegevendheid, die s, gy redeJyker wyze verwachten kunt van Uwen enz. ^ Paulus Sable."

Dat is een Brief, Lucia! die hoogmoedige Man! — en echter heeft dees Man met zyne wreede zuinigheid meer dan duizend pond inkomen s'jaars; en niet lang geleden trquwde hy nog eene Dame met twintig duizend pond,— Shakespear, meen ik, telt onder de onheilen des leevens, als één van de grootftèn,

Hei fnood verguizen en verfmaaaen, „ Welk ryken op de armen laaden"

v God

Sluiten