Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

05>

door zeker toeval verzuimd hebben; en dit is voor een man, die zoo zeer op zyn mond gefteld is, eene onvergeeflyke misdaad. Geloof my, Vader, ik heb de waare reden van dat misnoegen ontdekt, welk in zyn geheelen haatelyken brief dooritraah."

Myn Vader grirnlagchte; maar, terwyl

menschlievendheid het heerfchende beginfel is in zynen fchuldelozen boezem, zeide hy my, dat ik my nimmer moest verftouten, om over de beweegredenen , die anderen in hunne daden hebben, te vonnisfen. >

Tot dus verre van Doctor Sable, myne Lucia\ doch genoeg voor het tegenwoordige, Zyt hartelyk gegroet van

Uwe

Francina Belton* ;

B 5

DER

Sluiten